RODO

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że 25 maja 2018 roku rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o
Ochronie Danych, dalej RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119), chcielibyśmy poinformować Państwa
o dostosowaniu naszej Firmy do obowiązujących przepisów.

Klauzula informacyjna zgodna z rodo art-13
Klauzula informacyjna zgodna z rodo art-14